fbpx

Kirjaaminen sosiaalialalla

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
39€
Aloita

Omaksu määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt ja sosiaalialan kirjaamisen tulevaisuuden painopisteet

Sosiaalialalla tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi asiakkaan kanssa tehtävän työn. Kanta-palveluiden mukanaan tuomat muutokset ohjaavat palveluntuottajia laatimaan kirjaukset jatkossa määrämuotoisesti. Määrämuotoinen kirjaaminen muuttaa totuttuja kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi. Tietyn määrämuodon mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat myös oikeusturvan niin palveluntuottajalle kuin asiakkaalle.

Jokainen koulutuksen käynyt saa siitä myös henkilökohtaisen todistuksen.

Koulutus on mahdollista tilata myös koko organisaatiolle. Kysy tästä lisätietoja Heidiltä: heidi.ilmonen@sotetraining.fi

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi seuraavia aiheita:

Asiakastiedon käyttö, saanti ja luovuttaminen
Asiakastietojen käsittely
Määrämuotoisen kirjaamisen periaatteet
Kirjaamisen etiikka
Osallistava kirjaaminen
Kirjaaminen Kanta-palvelussa