fbpx

Kanta-palvelut, mitä nyt tapahtuu?

Monet ovat saattaneet havaita keskustelun hiljentyneen sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen osalta, ja niin hiljenimme hieman mekin. Kuulimme nimittäin huhuja jo viime vuoden puolella, että hyvinvointialueet ovat toivoneet sosiaalihuollon siirtymäaikojen pidentämistä ja nyt vaikuttaa siltä, että asiakasitetolakia ollaan päivittämässä muun muassa tämän osalta.

Mikä muuttuu?

Sinänsä mikään ei siis ole virallisesti vielä muuttunut, asiakastietolaissa määritellyt siirtymäajat ovat ainakin vielä toistaiseksi voimassa sellaisenaan. Se mitä on tapahtunut, on, että hallitus on ehdottanut muutoksia voimassaolevaan asiakastietolakiin – tästä tiedotettiin maaliskuun 2024 puolivälissä STM ja Kelan Kantapalveluyksikkö.

Muutoksia on ehdotettu tehtäväksi kolmeen eri lainkohtaan:

  1. sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen määräajat
  2. sosiaalihuollon ammattilaisten oikeudet saada tietoja potilaiden Kela-etuuksista
  3. terveydenhuollon oikeudet luovuttaa potilastietoja potilaan kanssa sovitulle palvelunantajalle.

Kelan tiedotteen mukaan hallitus on esittänyt, että julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon täytyisi liittyä Kanta-palveluihin ja aloittaa asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1.3.2026. Vain perheoikeudellisissa palveluissa tallennusvelvoite alkaisi tätä myöhemmin. Samaisessa tiedotteessa kuitenkin alleviivataan myös sitä, että valmistelevia töitä ei missään nimessä pidä hidastaa vaikka uudet siirtymäajat tulisivatkin voimaan. Siirtymäajalla pyritään turvaamaan hallittu siirtymä, jotta tarvittavat muutokset ehditään toteuttaa käyttöön tulevissa tietojärjestelmissä.

Mitä tehdä?

Mahdollinen lisäaika kannattaa käyttää hyödyksi ja aloittaa hallittu siirtymäprosessi myös hallinnollisella puolella niin yksityisen kuin julkisenkin liittyjän osalta. Tietojärjestelmä on vain osa liittymisprosessia, ja esimerkiksi tietoturvasuunnitelma kannattaa päivittää ajantasaiseksi tai sen laatiminen kannattaa aloittaa viimeistään tässä vaiheessa, jos se on edelleen laatimatta.

Mikäli käytössä oleva tietojärjestelmä on teknisesti valmis liittymään Kanta-palvelun sosiaalihuollon arkistoon, kannattaa se ottaa käyttöön mahdollisimman pian, sillä tällöin Kanta-palvelun hyödyt ovat heti käytettävissä ja suurin ruuhka liittymisen osalta on vasta edessäpäin. Ajoissa liittymisestä ei siis ole mitään haittaa, vaan päinvastoin hyötyä.

SoteTraining auttaa Kanta-palveluun liittymisessä

Jos kaipaat apua liittymisvalmistelujen suunnitteluun, kirjaamiskäytäntöjen kirkastamiseen, tietoturvasuunnitelman laatimiseen tai tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen päivittämiseen, voimme auttaa sinua kaikessa tässä!

Otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä, niin selvitetään, kuinka voisimme olla avuksi. Tarvittaessa voimme rakentaa koko prosessin aina asiakastietojärjestelmän kilpailuttamisesta Kanta-palvelun käyttöönottoon saakka.

Sote-alan koulutukset verkossa

STM:n tiedote: https://stm.fi/-/hallitus-ehdottaa-muutoksia-asiakastietolakiin

Kelan tiedote: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tiedote/-/asset_publisher/HFU2lnkQbmnX/content/hallitus-esittaa-lisaaikaa-sosiaalihuollon-kanta-palveluihin-liittymiseen-kayttoonottoa-kannattaa-kuitenkin-edistaa-suunnitellusti