fbpx

Tässä blogikirjoituksessa kerron sote-alan lähitulevaisuuden muutoksista, erityisesti asiakastietolaki uudistuksesta ja hieman myös siitä miten tämä liittyy myös hyvinvointialue uudistukseen. Sote-alan ollessa vahvasti säännelty toimiala, merkittävimmin ja konkreettisimmin siihen vaikuttavat lainsäädännöstä ja viranomaisilta tulevat muutospaineet ja vaatimukset. Niin myös tässä tapauksessa. Asiakastietolaki uudistus liittyy pitkälti asiakkaista ja potilaista tehtäviin kirjaamisiin, asiakirjahallintaan, tiedon luovutuksiin, suostumuksiin ja kieltoihin […]

Lue lisää >

Ajattelimme julkaista tulevaan koulutukseemme liittyvän äänitiedoston, jossa Heidi Ilmonen puhuu erilaisista verkkohuijauksista ja niihin varautumisesta.

Lue lisää >

Tässä podcastissa keskustelemme mm. diginatiiviudesta, mitä se on ja mitä sen taas oletetaan olevan. Ovatko nuoret ja lapset loppujen lopuksi tietoisia aivan kaikesta mitä verkkomaailma pitää sisällään vaikka he suvereenisti eri alustoilla toimisivatkin? Samalla pohdimme nettiriippuvuutta ilmiönä.

Lue lisää >

Tässä podcastissa Marjut Jokela ja Heidi Ilmonen keskustelevat ja kuvaavat groomingia ilmiönä, erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Miten grooming ilmenee, missä sitä harjoitetaan, voiko siihen varautua?

Lue lisää >

Olen huomannut keskusteluissa kohtalaisen usein toistuvan ajatuksen siitä, ettei ulkoistaminen ole pienille yrityksille mahdollisuus, että yrityksen koon vuoksi täytyy vain parhaansa mukaan pärjätä ja tehdä vapaa-ajankin kustannuksella itsenäisesti ihan kaikki. Toki ulkoistaminen maksaa, se on selvää, mutta asiaa kannattaa aina puntaroida oman ajankäytön näkökulmasta. Miten varmistamme parhaiten jaksamisemme ja keskittymisen omaan ydintehtäväämme, joka tuo meille […]

Lue lisää >

Olemme työstäneet uutta tuotetta Sotetraining.fi- portaaliin “Turvallisesti verkossa – opas lasten ja nuorten kanssa työskenteleville” sekä aiheeseen sisältyvää koulutus kokonaisuutta. Halusimme nauhoittaa aiheeseen liittyen myös muutamia Podcasteja, joista ensimmäisessä podcastissa taustoitamme aihetta ja sen eri ulottuvuuksia. Tulevissa podcasteissa keskustelemme puolestaan verkkomaailman eri ilmiöistä, kuten esimerkiksi Groomingista. Aiheesta keskustelemassa Sotetrainingin Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela.

Lue lisää >

STM on valmistellut jo jonkin aikaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lain käsittely eduskunnassa alkoi marraskuussa 2020 ja se hyväksyttiin valiokunnan esittämin muutoksin toukokuun lopussa 2021. Laki vaikuttaa erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn ja niiden luovutusten hallintaan Kanta-palvelussa. Kanta-palvelujen käyttö tulee velvoittavaksi myös sosiaalihuollon yksityisillä ja julkisilla palveluntuottajilla siirtymäkauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, […]

Lue lisää >

Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatiminen on velvoite jokaiselle sote-alalla toimivalle organisaatiolle niin yksityiselle, kuin julkisellekin. Keskustelemme tässä podcastissa omavalvonnan rakenteista, sisällöstä ja tarkoituksesta. Podcastilla äänessä Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela.

Lue lisää >

Tämä podcastimme perustuu nimensä mukaisesti siihen, millaisia asioita organisaatioiden kannattaa huomioida osaamisen varmistamisen näkökulmasta. Fokuksena tietosuoja ja tietoturva. Podcastissa äänessä Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela.

Lue lisää >

Tässä podcastissa Marjut Jokela ja Heidi Ilmonen keskustelevat mm. tietosuojavastaavan roolista yrityksissä, siihen liittyvistä lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja tietosuojavastaavan osaamisen varmistamisesta.

Lue lisää >
0