fbpx

Monet ovat saattaneet havaita keskustelun hiljentyneen sosiaalihuollon Kanta-Palveluun liittymisen osalta, ja niin hiljenimme hieman mekin. Kuulimme nimittäin huhuja jo viime vuoden puolella, että hyvinvointialueet ovat toivoneet sosiaalihuollon siirtymäaikojen pidentämistä ja nyt vaikuttaa siltä, että asiakasitetolakia ollaan päivittämässä mm. tämän osalta. Sinänsä mikään ei siis ole virallisesti vielä muuttunut, asiakastietolaissa määritellyt siirtymäajat ovat ainakin vielä toistaiseksi […]

Lue lisää >

Uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024 ja tässä yhteydessä kumottiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu aiempi asiakastietolaki, eli laki (784/2021) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki (254/2015). Uuteen lakiin pääset tutustumaan oheisen linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703 Sote arkeen liittyvänä huomiona se, että kannattaa päivittää esimerkiksi organisaation tietoturvasuunnitelma siten, että siinä viitataan kyseiseen lakiin. Samoin kannattaa tutustua […]

Lue lisää >

Keitä me olemme, mitä osaamme? Yrityksemme Salus Qualitas Consulting Oy/SoteTraining on toiminut reilun kymmenen vuoden ajan ohjaten ja neuvoen sote-alan yksityisiä yrittäjiä. Meillä on vahvaa osaamista sote-alan byrokratiaan, erityisesti viranomaisvalvontaan, vaatimuksenmukaisiin asiakirjoihin, tietosuojaan ja sote-alan tietojärjestelmiin liittyen. Sote-alan tietojärjestelmien kautta myös Kanta-palveluun liittyvät vaatimukset ja kirjaamiseen liittyvä seikat ovat tulleet tutuiksi. Olemme tehneet yhteistyötä eri […]

Lue lisää >

Rakenteisen kirjaamisen käsite tuntuu olevan tänä päivänä kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden huulilla. Välillä joukossa vilisee myös käsite määrämuotoinen kirjaaminen, joka on rakenteisen kirjaamisen käsitteen synonyymi. THL:n yleinen suositus on käyttää muotoa rakenteinen kirjaaminen kuvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaa asiakas- ja potilastiedon kirjaamista ja tallentamista Kanta-palveluun. Rakenteinen kirjaaminen puhututtaa Miksi sitten rakenteinen kirjaaminen puhuttaa? Kyseessä […]

Lue lisää >

Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että leikkuri leikkaa myös yritysten kehittämiseen liittyvää tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskuksien yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan 1.1.2024 hallitusohjelman mukaisesti. Tällöin poistuvat niin KEHPA Konsultoinnit kuin koulutusmahdollisuudetkin. Me SoteTrainingilla emme jääneet kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan käärimme hihat ja pohdimme, miten voisimme kantaa oman kortemme kekoon, että yrityksillä ja yritysneuvojilla olisi […]

Lue lisää >

Mikä tietoturvasuunnitelma? Tässä podcast jaksossa keskustelemme tietoturvasuunnitelmasta, miten se on tullut esille viranomaistarkastuksissa, keneltä se vaaditaan, miten se linkittyy Kanta-palveluun, miten se tulisi nivoutua yrityksen arkeen, millaista sisältöä suunnitelmaan olisi hyvä tuottaa?

Lue lisää >

Tässä podcastissa Marjut ja Heidi pohtivat työyhteisön kirjaamisen kulmakiviä sekä yksittäisen kirjaajan roolia kirjaamisissa. Pohdimme myös, millaisista tekijöistä voitaisiin työyhteisössä rakentaa omannäköinen kirjaamisopas. Kuuntele podcast alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa vai mietityttääkö jokin? Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voisimme olla avuksi teidän yrityksellenne!

Lue lisää >

Tässä podcastissa liikkumme jälleen kirjaamisen äärellä ja keskitymme erityisesti asiakkaan osallisuuteen kirjaamisessa. Pohdimme tätä teemaa esimerkiksi seuraavien seitsemän kysymyksen avulla: Kuuntele jakso alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa tai jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan kirjaamisesta lisää ja katsotaan, kuinka voimme olla avuksi teidän yritykselle!

Lue lisää >

Mikä on omavavontaohjelman perimmäinen tarkoitus, mitä sen rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon ja miten tämä kaikki nivoutuu hyvinvointialueella tehtävään valvontaan?

Lue lisää >

Pitääkö kaikkien sote-alan palveluntarjoajien liittyä Kanta-palvelun asiakkaaksi ja millaisella järjestelmällä? Miten Kanta-palveluun liitytään?

Lue lisää >