fbpx

Palveluesittely

Uusimmat palvelumme: Yrityskohtainen koulutuslisenssi, Tietosuojavastaavan apulainen -palvelu, Tietosuoja-arviointi -palvelu.

Olemme jakaneet koulutus- ja neuvontapalvelumme neljään ajankohtaiseen kategoriaan:

Tietosuoja ja tietoturva

Laatu

Kanta-palvelut

Kirjaaminen

Tietosuoja ja tietoturva, kanta-palvelut sekä kirjaaminen linkittyvät tiiviisti sosiaali- ja terveysalan rakennemuutokseen, jossa ajankohtaisia teemoja ovat sote-alan digitalisaatio, valmisteilla oleva asiakastietolaki sekä henkilötietojen tietoturvallinen käsittely. Muutos tuo mukanaan myös koulutusvelvoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille, ja näitä vaatimuksia mukaillen rakennamme myös koulutustarjontaamme.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuus on kansainvälinen megatrendi, johon tartutaan tulevaisuudessa aktiivisesti myös Suomessa. Tämä perustuu ajatukseen, että verorahoitteiselta resurssienkäytöltä tulee edellyttää tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Eduskuntaan onkin perustettu vuoden 2020 lopulla sote-asioita edistävä työryhmä, jonka tarkoituksena on omalta osaltaan edistää palveluiden vaikuttavuutta ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

Vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen linkittyvät tiiviisti laadunhallintaan. Sote-alan laadunhallinta on yksi erikoisosaamisalueistamme, johon olemme kehittäneet mm. TOIMI 5×5 laadunvarmistusmallin ja henkilöstön osaamista tukevan “Laadun aakkoset” – koulutuskokonaisuuden.

Sote-alan koulutukset verkossa

ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntija

Olemme myös ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja. Lue lisää!

Sote-alan koulutukset verkossa

Sosiaalialan asiakastietojärjestelmä SQM-TOIMI®

SQM-TOIMI® on Salus Qualitas Consultingin kehittämä asiakastietojärjestelmä sekä laatujärjestelmä. Se on suunniteltu ja kehitetty sosiaali- ja terveysalan yksin- ja pienyrittäjille asiakasraportointiin ja tietojen tietoturvalliseen hallintaan.

0