fbpx

Tietoturvaseteli – apua yrityksesi tietoturvan kehittämiseen?

Sote-ala on yksi niistä kriittisistä toimialoista, joissa tietoturvan ja tietosuojan kokonaisvaltainen hallinta on äärimmäisen tärkeää. Asiakas- ja potilastiedot ovat sote-alan yrityksen arvokkainta omaisuutta, josta valitettavasti myös kyberrikolliset ovat kiinnostuneita. Yrityksen koolla ei tässä kohtaan ole merkitystä – niin isot kuin pienetkin organisaatiot ovat päätyneet ja tulevat päätymään kyberrikollisten kohteiksi.

Varaudu ajoissa

Tämän vuoksi varautuminen, riskien tunnistaminen, osaamisen varmistaminen ja asioiden nykytilan varmistaminen ovat tärkeitä toimia tietosuojan ja tietoturvan osalta. Samalla varmistetaan myös lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksien toteutuminen omassa toiminnassa. Erityisesti sote-alalla vaatimuksia tietosuojan ja tietoturvan osalta tulee niin substanssilainsäädännön kuin yleisen tietosuojalainsäädännönkin puolelta, mikä monimutkaistaa tilannetta entisestään.

Tietosuojaan ja tietoturvaan sisältyy niin teknisiä kuin hallinnollisiakin toimia. Asian laajuuden vuoksi etenkin pienet organisaatio ovat olleet haastavan tilanteen edessä. Tietosuojan ja tietoturvan tärkeys on kyllä ymmärretty, mutta mistä saada aikaa ja osaamista, jotta kaikki tarvittavat toimet tulevat varmasti tehdyiksi?

Tuki tietoturvan kehittämiseen – hae tietoturvaseteliä

Nyt tähän asiaan on saatavilla apua! Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta, jota myös tietoturvaseteliksi kutsutaan. Tietoturvaseteliä voivat hakea yhteiskunnan kannalta niin sanotut elintärkeät yritykset, joihin mm. sosiaali- ja terveysalalla toimivat yritykset lukeutuvat. Tietoturvasetelin tarkoituksena on nostaa yrityksien tietoturvallisuuden tasoa.

Tietoturvasetelin haku avautui 1.12.2022 ja sitä voi hakea oheisen linkin kautta Traficomilta. Määräaika tuen osalta loppuu 31.12.2024 tai niin kauan, kuin tukeen osoitettuja varoja on käytettävissä.

Tietoturvasetelin osalta on määritelty kaksi kategoriaa. Näistä ensimmäinen on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, jossa tukimäärä on enintään 15 000 €. Ja kaikille yrityksille suunnattu 100 000 € tuki, joka vaatii 30 % omavastuuosuuden.

15 000 € tukea voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Miten voin saada tietoturvasetelin?

Mikäli kiinnostuit tuen hakemisesta, prosessi alkaa siten, että arvioit ja teet suunnitelman yrityksen tietoturvan kehittämisestä. Tässä kannattaa huomioida erityisesti Kanta-palvelun käyttöönottoon liittyvät tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset muiden lainsäädännöstä nousevien vaatimuksien ohella.

Me SoteTrainingilla voimme antaa tähän myös tarvittaessa vinkkejä, sillä olemme erikoistuneet sote-alan tietoturva- ja tietosuojakysymyksiin, alaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Kanta-palvelun käyttöönottoon liittyviin vaatimuksiin. Tiedämme, mitä yrityksiltä vaaditaan nyt ja lähitulevaisuudessa tietosuojan ja tietoturvan osalta. Toimimme erittäin mielellämme tällaisissa projekteissa myös asiantuntijoina, sillä erityisesti pienten sote-alan yritysten tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen edistäminen on meille tärkeää.

Ota yhteyttä, me autamme!

Otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä mikäli kiinnostuit ja haluat tukea omalle yrityksellesi!


Lisätietoja tietoturvasetelistä Traficomin sivuilta.