fbpx

E-opas: Turvallisesti verkossa- lasten ja nuorten kanssa

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
18,00
Aloita

Verkkomaailmaa käyttää päivittäin yli kolme miljardia ihmistä erilaisilla alustoilla ja sovelluksilla. Lasten ja nuorten maailmassa älypuhelin on välttämättömyys ja lähes erottamaton osa elämää, ja he muodostavatkin merkittävän osuuden tuosta kolmesta miljardista.

Verkkomaailma on muuttunut ja tulee muuttumaan jatkuvalla syklillä. Esimerkiksi sosiaalinen media nähtiin lapsen ja nuoren elämästä irrallisena toimintana, lähes harrastuksen kaltaisena. Nykyään verkkomaailma ja some nivoutuvat saumattomasti fyysisen maailman kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi, nuoren elämäksi, kenties jopa ammatiksi, josta nuorena haaveillaan. Verkkomaailma ei kuitenkaan ole niin suoraviivaisen yksinkertainen kuin voisi kuvitella ja olemme vasta oppimassa sitä, mitä mahdollisuuksia se antaa ja toisaalta, millä tavalla siellä tulisi käyttäytyä.

Tässä oppaassa keskiössä ovat lasten ja nuorten kanssaan työskentelevät, kuten esimerkiksi lastensuojelun ammattilaiset, nuoriso-ohjaajat, opettajat ja kuraattorit. Koulutus antaa tuoreita vinkkejä, näkökulmia, tietoa ja työkaluja nuorten ja lasten verkkomaailman ilmiöistä, säännöistä ja rajoitteista. Verkkomaailma käsitteen alle oppaassa nivotaan yhteen niin sosiaalinen media eri alustoineen, erilaiset pelialustat, järjestelmät, sovellukset, sekä viestintäkanavat, kuten pikaviestipalvelut.

Oppaassa on tietoa esimerkiksi tietosuoja lainsäädännöstä, hyvistä tietosuoja käytännöistä, käyttäjätilien hallinnasta, vastuista ja velvollisuuksista sekä nettietiketistä, nuoria ja lapsia kohtaavista riskeistä ja yleisestä käyttäytymisestä verkkomaailmassa, kuten mediakriittisyyden rakentamisesta.

Oppaan tarkoituksena ei ole yksistään antaa näkökulmia erilaisiin verkkomaailman uhkiin vaan kertoa myös sen mahdollisuuksista. Opas on rakennettu aidosta halusta tehdä verkosta kaiken ikäisille turvallinen ja miellyttävä tapaamispaikka ja ehtymätön tiedon väylä, kun yhteiset säännöt ovat selvät. Oppaan tarkoituksena ei ole pelkästään lasten ja nuorten oikeuksien kuvaaminen vaan siinä nostetaan esille myös lasten ja nuorten vastuut verkkomaailmassa ja tietosuojassa. Verkkomaailman käytöstapojen opettelu ei ole sananvapauden riistämistä vaan ihan tavallisten hyvien tapojen opettelua