fbpx

Kanta-Palvelun Aakkoset

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
$27,00
Aloita

Miksi Kanta-Palvelun Aakkoset- koulutus kannattaa hankkia?

Koulutuksesta on sinulla apua sillä lähitulevaisuudessa jokaisen sote-alalla toimivan palveluntuottajan (yksityinen ja julkinen) on haettava kanta-palvelu asiakkuutta. Tämän koulutuksen avulla kasvatat perustietoa sen osalta, mitä vaatimuksia ja vaiheita Kanta-palveluiden käyttöönottoon sisältyy. Tämän koulutuksen avulla saat koulutettua myös henkilökuntasi, joka on avainasemassa Kanta-palveluiden käyttöönotossa ja asiakasohjauksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen muun muassa Kanta-palvelun osalta on yksi vaatimus Kanta-palveluiden käyttöönotossa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on entistä tietoturvallisempi asiakas- ja potilastyö. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tulevaisuudessa tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Tämä on velvoite, joka koskee kaikkia palveluntuottajia toimialasta riippumatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aiemmista manuaalisista raportointikäytännöistä luovutaan ja tietoja käsitellään jatkossa vain Kanta-palvelussa.


Terveydenhuollon puolella yksityiset organisaatiot ovat liittyneet kanta-palveluiden käyttäjiksi enenevissä määrin vuodesta 2015 ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vapaaehtoiset käyttöönotot ovat alkaneet vuonna 2018. Kanta-palvelun voivat ottaa käyttöön sekä julkiset että yksityiset organisaatiot.

Kanta-palvelun Aakkoset- koulutus koostuu 5 eri oppitunnista ja johdannosta. Oppitunnit sisältävät noin 20 minuutin opetusvideot seuraavista aihepiireistä:

1. Kanta-palveluiden tarkoitus, rakenne ja viranomaisroolit

2. Kanta-palveluihin liittyvä lainsäädäntö ja muut vaatimukset

3. Kohti Kanta-palveluita, toimenpiteet ennen käyttöönottoa

4. Kanta-palveluiden aika, toimenpiteet käyttöönoton jälkeen

5. Kirjaaminen kannassa

Jokainen koulutukseen osallistunut henkilö saa koulutuksesta myös todistuksen, joka tulee automaattisesti sähköpostiin kurssin suorittamisen jälkeen.

Mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta vastaan mielelläni lisäkysymyksiin: heidi.ilmonen@sotetraining.fi

0