fbpx

Sote-alan osaava tietosuojavastaava

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
99€
Aloita

Tietosuojavastaava toimii organisaation tilivelvollisuuden kulmakivenä. Tietosuojavastaava toimii myös tietosuojaan sekä tietoturvaan liittyvien paikallisten toimenpiteiden varmistajana, tuoden organisaation omaa erityisosaamistaan. Tietosuojavastaava ja hänen osaamisensa ovat erityisen tärkeitä sosiaali- ja terveysalalla, jossa käsitellään päivittäin hyvin henkilökohtaisia henkilötietoja. Tämä edellyttää erityistä huolenpitoa ja henkilötietoihin liittyvien käsittelytoimien säännöllistä seurantaa. Tietosuojavastaava varmistaa oman aktiivisen työskentelynsä kautta, että organisaatio toimii lakien ja asetuksien mukaisesti.

Tämä koulutus on suunnattu sote-alan tietosuojavastaaville ja johdolle. Se toimii niin täydennys-, kuin ylläpitokoulutuksenakin uusille ja vanhoille tietosuojavastaaville. Organisaation johdon rooliin, kuuluu johtaa tietosuojaan ja tietoturvaa liittyviä näkökulmia ja tukea tietosuojavastaavaa hänen työssään. Koulutus antaakin näkökulmia myös johdolle esimerkiksi tietosuojaan liittyvien vastuiden jakautumisesta.

Koulutus nojautuu tietosuojavastaavan tehtäviin liittyvään lainsäädäntöön sekä sote-alan viranomaisten vaatimuksiin. Lainsäädännön lisäksi koulutuksessa annetaan vinkkejä myös arjessa toteutettavien työtehtävien hoitamiseen. Yhtenä tärkeänä osuutena koulutuksessa on myös riskienhallinta, joka onkin keskeisin työtehtävä tietosuojan ja tietoturvan saralla.

Koulutuksen kesto on noin 7h, sisältäen loppukokeen. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen, ja kestonsa puolesta siitä saa myös yhden täydennyskoulutuspäivän.

Suosittelemme tutustumista esimerkiksi verkkokursseistamme löytyvään tietoturvasuunnitelma- koulutukseen, joka tukee tietosuojavastaavaa ja yrityksen johtoa vaatimuksenmukaisen tietoturvasuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.