fbpx

Tietosuoja ja tietoturvakoulutus

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
40€
Aloita

Sosiaali -ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia asiakas -ja potilastietoja. Tämä edellyttää palveluntuottajalta omia menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Tietosuoja ja tietoturva voidaan nähdä positiivisena tekijänä, sen avulla palveluntuottaja erottuu ja herättää luottamusta asiakkaissa.

Koulutuksen teemat

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

Asiakkaan ja potilaan yksityisyydensuojaaminen
Henkilötietojen käsittely
Salassapito
Tietosuojakäytännöt
Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja-asetus
Kyberrikollisuus
Tietosuoja -ja tietoturvariskit

0