fbpx

Tietosuojavastaavan ABC

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
45€
Aloita

Muuttuneessa tietosuojalainsäädännössä sekä alati digitalisoituvassa toimintaympäristössä korostuu tietosuojavastaavan roolin merkitys ja organisaation vastuut tietosuojakysymyksissä. Tietosuojavastaavat nähdään yrityksien tilivelvollisuuden kulmakivinä, sillä tietosuojavastaavat tukevat roolinsa kautta säännösten noudattamista. Tämä tapahtuu esimerkiksi yrityskohtaisten toimintatapojen määrittämisen ja erilaisten tietosuojaa ja tietoturvaa tukevien työvälineiden kautta. Tietosuojavastaavalla on siis keskeinen ja tärkeä rooli organisaation tietohallintajärjestelmässä.

Tämä koulutus on suunnattu tietosuojavastaavien ohella myös organisaation johdolle, sillä organisaatiot ovat vastuussa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta, lainsäädännön noudattamisesta ja riittävien resurssien varmistamisesta tietosuojavastaavan työskentelyn tukemiseksi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

• Organisaation ja tietosuojavastaavan toimeen liittyvä keskeinen lainsäädäntö
• Tietosuojan ja tietoturvan perusteet
• Tietosuojavastaavan asiantuntemus, toimenkuva ja valmiudet tehtävän hoitamiseen
• Tietosuoja ja tietoturva riskit

Osallistujat saavat kurssin loppukokeen suorittamisen jälkeen automaattisesti todistuksen, joka on tulostettavissa tai tallennettavissa verkkokurssialustalta.

0