fbpx

Tietoturvasuunnitelma- koulutus

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
59€
Aloita

Tämä koulutus pohjautuu vaatimukseen, jonka mukaisesti jokaisen sosiaali- ja terveysalan palvelunantajan tulee laatia omaa toimintaa kuvaava tietoturvasuunnitelma.

Tietoturvasuunnitelma on asiakirja, jossa kuvataan sote-alan palvelunantajan tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen nykytilaa ja toisaalta myös tavoitteita, jotka on havaittu suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma tulisikin nähdä niin vaatimustenmukaisen toiminnan kuvaajana, omavalvonnan välineenä, kuin kehittämistyökalunakin. Se kulkee mukana niin arjessa, kuin toimii osoitusvelvollisuuden tukena valvontakäynneillä.

Tietoturvasuunnitelma perustuu asiakastietolakiin ja THL:n määräykseen 3/2021, joka säätää suunnitelmaan sisällytettävista selvityksistä ja vaatimuksista. Tietoturvasuunnitelma tulee olla laadittuna ennen Kanta-palveluun liittymistä ja sitä tulee päivittää säännöllisesti myös liittymisen jälkeen. Tietoturvasuunnitelmasta tulee erityisesti selvitä se, miten palvelunantaja täyttää asiakas- ja potilastietojen ja tietojärjestelmien käsittelyyn liittyvät asiakastietolain 27 §:n vaatimukset.

Tietoturvasuunnitelma korvaa mahdollisen aiemmin laaditun tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman. Eli jos olet aiemmin laatinut tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman, tulee tämän asiakirjan tilalle laatia määrämuotoiset sisällöt omaava tietoturvasuunnitelma. Aiemman omavalvontasuunnitelman sisältöjä voidaan toki soveltuvin osin hyödyntää uudessa tietoturvasuunnitelmassa.

Tässä koulutuksessa keskitymme tietoturvasuunnitelman taustalla oleviin periaatteisiin ja käymme kappale kappaleelta läpi tietoturvasuunnitelmaa. Tietoturvasuunnitelman eri kappaleisiin keskittyvillä koulutusvideoilla annamme vinkkejä millaista sisältöä tietoturvasuunnitelmaan kannattaa tuottaa. Kerromme millaisia asioita ja käytäntöjä kannattaa erityisesti tuoda esille omasta toiminnasta ja millaiset liitetiedostot tukevat tietoturvasuunnitelmaa ja omavalvontaa.