fbpx

13.5.2019 Asiakirjahallinta, dokumentaatio ja arkistointi

Oppitunnin kalvot:

Tukimateriaali:

sailytysaikaopas_2010

Asiakirjahallinta

Koulutusvideo, asiakirjahallinta ja dokumentaatio:

Esimerkki video, asiakirjahallinnan dokumentointi:

Arkistonhoitaja Kanta-palveluissa:

Lakilinkit:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298

Laki sosiaalihuollon asiakirjoista:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254