fbpx

Materiaalit laatujärjestelmän rakentamisen tueksi

Laatujärjestelmän rakennuspalikat:

Laatujärjestelmän rakennuspalikat

Laatukäsikirja esimerkki:

Laatukäsikirja esimerkki

Esimerkki kehittämissuunnitelma:

Kehittämissuunnitelma esimerkki

Prosessikuvaus esimerkkejä (Fysioterapia, mutta antaa vinkkejä muillekin):

Laatuarviointiin liittyvät materiaalit:

Auditointi suunnitelma

Auditointi kysymykset _kohteet

Kysymyslista 1.1

Poikkeamaraportti

Sisäinen arviointiraportti

TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli ohjekirja: TOIMI 5×5 laadunvarmistusmalli 5.0

Auditointiohje esimerkki

Laadun johtamiseen:

Johdon palaverin asialista

Johdon palaverin asialista ja toteutus esimerkki