fbpx

Kanta kuntoon 2023?

Ajattelin kirjoittaa pitkästä aikaa ajatuksiani Kanta-palveluun liittyen. Kanta ja siihen liittyvät vaatimukset yritysten näkökulmasta ovat yksi meidän keskeisimmistä osaamisalueistamme. Aiheeseen on sisältynyt runsaasti opiskeltavaa ja viime vuosina myös jo opitun tiedon päivittämistä. Painopisteet ja toimintamallit ovat nimittäin ajanoloon muuttuneet ja päivittyneet esimerkiksi marraskuussa 2021 voimaantulleen asiakastietolain myötä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784. Asiakastietolaki selkeytti asioita ja loi velvoitteen, jota kaikkien palveluntuottajien sote-alalla on noudatettava. Sen mukaisesti esimerkiksi sosiaalihuollon kaikkien palveluntuottajien (kuten terveydenhuollonkin), on liityttävä Kanta-palvelu asiakkaiksi, laissa esitetyissä määräajoissa. Siksi ajattelinkin, että nyt jos koskaan on aika kirjoittaa siitä missä Kannan osalta mennään juuri nyt ja mitä lähitulevaisuus eteemme tuo.

Ensinnäkin kannattaa unohtaa ajatus siitä, että Kanta-palvelu olisi pelkkä arkisto, sillä sitä se ei enää tulevaisuudessa tule olemaan, ainakaan siis yksistään. Kanta-palvelun tarkoituksena on toimia eräänlaisena sote tiedonhallinnan perustana, johon kentällä näkyvät linjaukset nojaavat erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittelyn osalta. Tämä on ensimmäinen tärkeä syy, miksi jokaisen palveluntuottajan tulisi ymmärtää mitä Kanta-palvelu oikeasti tarkoittaa ja mikä jokaisen rooli siinä tulee olemaan. Kannan tarkoituksena on koota yhden “sateenvarjon” alle kaikki julkisten ja yksityisten palveluntuottajien asiakkaistaan tuottamat tiedot kaikkialta Suomesta.

Kanta tuleekin nähdä tulevaisuudessa pelkän arkiston sijasta 24/7 toimivana palveluna. Kantaan tallennetut kirjaukset toimivat jatkossa reaaliaikaisena tiedonlähteenä, jotka ovat myös muiden ammattilaisten saatavilla sen jälkeen, kun ne ovat Kantaan tallentuneet. Toki tämä vaatii asiakkaan ja ammattilaisen välillä olevaa asiayhteyttä ja/tai suostumusta tietojen luovutukseen, mutta näiden toteutuessa kirjattu tieto on huomattavasti laajemmin käytössä, kuin nykyisellään. Tämä luo tiettyjä odotuksia esimerkiksi kirjaamisten laadun suhteen, joka on näkynyt yhtenä painopisteenä jo nyt viranomaisten tekemissä valvontakäynneissä.

Miltä Kanta-palvelun “tiekartta” sitten näyttää vuosien 2023-2024 aikana? Sanottakoon jo tässä vaiheessa, että nämä ovat tärkeitä vuosia Kannan ja palveluntuottajien osalta sillä noiden vuosien aikana lain velvoittamat muutokset käytännössä konkretisoituvat.

Vuoden 2023 aikana asiakirjat (sosiaali- ja terveydenhuolto), ovat käytettävissä Kanta-palvelussa uusien rekisterien mukaisesti. Jatkossa rekisterinpitäjänä toimii siis hyvinvointialue ja asiakastiedot liikkuvat vapaammin hyvinvointialueen sisällä. Samoin vuoden 2023 aikana asiakastietojen luovuttaminen sosiaalihuollon eri palveluntuottajien välillä mahdollistuu Kanta-palvelussa.

Vuonna 2024 puolestaan tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä mahdollistuu asiakkaan suostumuksella. Tämä laajentaa huomattavasti palveluntuottajien käytössä olevaa tietoa ja toisaalta mahdollistaa entistä kohdennetumpien, laadukkaiden ja ajantasaisten palveluiden tuottamisen yksilön erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Tämä toisaalta luo velvoitteita entistä paremmalle yksityisyyden- ja tietosuojan varmistamiselle. Tärkein päivämäärä vuoden 2024 osalta on sosiaalihuollon palveluntuottajia koskeva liittymisvelvoitteen takaraja 1.9.2024. Tuohon päivämäärän mennessä kaikki hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet liittymisen osalta tulee olla suoritettu ja varsinainen Kanta-palvelun käyttöönotto tehtynä. Tämä on keskeinen vaatimus myös siksi, että yrityksellä tulee olla käytännössä valmius asiakkaiden tietojen taltioimiseen Kanta-palveluun silloin, kun se tuottaa palveluita hyvinvointialueelle.

Kantaan liittymiselle kannattaa varata aikaa sillä organisaatiolla on monia tehtäviä, joita sen on tehtävä ennen varsinaista käyttöönottoa. Yrityksen lähtötilanne ja käytösä olevat resurssit vaikuttavat kovasti siihen, miten kauan prosessissa käytännössä menee aikaa, mutta tyypillisesti projekti kestää noin 6kk. Ei siis riitä, että käytössä oleva tietojärjestelmä on Kanta kelpoinen, yrityksen on valmistauduttava tulevaan myös hallinnollisella tasolla ja esimerkiksi oman henkilöstön osaamisen päivittämisen osalta. Osaamisen päivittämistä tarvitaan tiivistetysti seuraavissa osa-alueissa:

  1. kirjaaminen
  2. tietosuoja
  3. Kanta-palvelun perusteet
  4. tietojärjestelmä muutokset

Jos haluat apua Kanta matkallesi, älä epäröi ottaa yhteyttä. Uskon, että voimme auttaa sinua.

0