fbpx

Koiramäen Perhekodin Kanta-hanke

Tässä blogissa kerromme Koiramäen Perhekodin Kanta-hankkeesta vaihe vaiheelta. Kanta-hankkeen suunniteltu kesto on yksi vuosi ja tämä blogi on päiväkirja siitä, miten yrityksen asiakasasiakirjoista ja asiakastietojärjestelmästä tehdään Kanta-yhteensopiva.

Tänään otimme Koiramäen Perhekodissa ensimmäiset askeleet kohti Kanta-yhteyttä. Samalla syntyi ajatus siitä, että olisi mielenkiintoista kertoa ikään kuin päiväkirjamaisesti siitä, miten perhekodin asiakaskirjaaminen siirtyy Kantaan. Blogin avulla voisimme tasoittaa tietä muille asian kanssa kamppaileville, mitä vaiheita yrityksellä on edessään ennen tiedon siirtymistä Kanta-arkistoon, sillä vain tietoa jakamalla syntyy hyvää. Tätä uutta kohti olemme kaikki menossa, toiset aikaisemmin ja toiset myöhemmin. Me Koiramäessä olemme sitä mieltä, että parempi olla etulinjassa kuin perävaunussa.

Kaikki alkoi pienellä palaverilla SQC Oy / Sotetrainingin Heidi Ilmosen kanssa. Palaverissa kävimme läpi käynnistysvaiheeseen liittyviä toimia. Alussa yritykseltä vaaditaan virallinen päätös Kanta-hankkeen aloittamisesta. Tätä varten Koiramäen Perhekodissa pidetään hallituksen kokous, jossa tehdään päätös Kanta-palveluihin liittymisestä sekä määritetään hankkeelle vastuuhenkilöt. Lisäksi perhekodin hallitus pohtii ulkopuolisen avun tarvetta hankkeen eri vaiheissa. Ainakin tässä vaiheessa tuntuisi hurjalta olla matkalla kohti tuntematonta ilman opasta!

Vaikka Kanta-hanke on jo alustavasti suunniteltu aloitettavaksi, tarkoittaa se kuitenkin myös perehtymistä aiheeseen, niin Kanta-vaatimuksiin kuin myös niihin toimenpiteisiin, mitä yritykseltä vaaditaan ennen kantaan liittymistä. Ei siis riitä, että käytössämme olisi Kanta-yhteensopiva asiakastietojärjestelmä, vaan koko yrityksen on oltava valmis tähän tiedon siirtoon tietoturvallisesti. Olemme aloittaneet jo alkuvuodesta 2021 henkilöstön kouluttamisen sekä tietosuojaan ja tietoturvaan että asiakaskirjaamiseen. Näin ollen riittää tietojen päivittäminen ja kirjaamisosaamisen varmistaminen tulevaisuudessa.

Seuraavana on edessä perehtyminen Kelan Kanta-vaatimuksiin ja toimenpiteisiin, joita vaaditaan Kanta-liittymiseen.