fbpx

Asiakastietolaki hyväksytty eduskunnassa

STM on valmistellut jo jonkin aikaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lain käsittely eduskunnassa alkoi marraskuussa 2020 ja se hyväksyttiin valiokunnan esittämin muutoksin toukokuun lopussa 2021. Laki vaikuttaa erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn ja niiden luovutusten hallintaan Kanta-palvelussa. Kanta-palvelujen käyttö tulee velvoittavaksi myös sosiaalihuollon yksityisillä ja julkisilla palveluntuottajilla siirtymäkauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäkauden aikana organisaatiot liittyvät kanta-palvelu asiakkaiksi, tekevät tarvittavat toiminnalliset, hallinnolliset ja tekniset muutokset omaan organisatioon ja aloittavat asiakastietojen kirjaamisen Kanta-palveluun.

Asiakastietolaki astuu voimaan 1.11.2021.

Sotetraining tarjoaa ja tukee yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia Kanta-palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Saat neuvontaa ja tukea esimerkiksi Kanta-palvelu projektin suunnittelussa tai koko henkilöstön osaamisen täydentämisessä Kanta-palveluiden edellyttämien tietojen osalta. Kouluttautuminen on helppoa ja ketterää Sotetraining verkkokoulutuksissa, joista jokainen osallistuja saa myös oman henkilökohtaisen todistuksen.

0