fbpx

Kanta.fi tiedote: “Kanta- julkaisuaikataulua on päivitetty – asiakastietolaki vaikuttaa etenemiseen”

Kelan Kanta-palveluyksikkö julkaisi tiedotteen 25.11.2020, jonka mukaan:

“Kanta-palvelujen kehittämisen julkaisuaikataulua on päivitetty. Julkaisuaikataulu tarjoaa kokonaisnäkymän järjestelmähankintojen suunnittelua ja järjestelmäversioiden kehittämistä varten.

Julkaisuaikataulun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat suunnitella ennakoivasti tietojärjestelmähankintojaan ja käyttöönottojaan. Järjestelmätoimittajia aikataulu tukee järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä. “

Samaisessa tiedotteessa kerrottiin myös asiakastietolain voimaantuloon liittyvien aikataulujen olevan vielä avoinna:

“Hallitus antoi 5.11.2020 eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (asiakastietolaki). Laki tulisi tämänhetkisen esityksen mukaan voimaan 1.4.2021, mutta aikataulu varmistuu vasta eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Laki tuo heti voimaan tulevia muutoksia Kanta-palvelujen asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin. Muutokset edellyttävät sote-organisaatioilta ja järjestelmätoimittajilta nopeaa reagointia jo ennen lain voimaantuloa. Tiedotamme yhteistestauksesta kanta.fissä heti kun lain käsittely etenee ja aikataulu vahvistuu.

Kanta-palveluissa asiakastietolain tuomiin muutoksiin on varauduttu jo syksyllä 2020. Tämän vuoksi osa muista vähemmän kiireisistä kehittämiskohteista on aikataulutettu uudelleen. Muutokset on merkitty julkaisuaikatauluun.”

Koko tiedotteeseen pääset tutustumaan seuraavan linkin takaa:
https://www.kanta.fi/web/guest/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/kanta-julkaisuaikataulua-on-p%C3%A4ivitetty-asiakastietolaki-vaikuttaa-etenemiseen

0