fbpx

Kanta.fi tiedote. “Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kanta-palveluihin”

Tiedotteessa kerrotaan, että sosiaalihuollossa mahdollisesti syntyviä potilastietoja ei voi ainakaan toistaiseksi tallentaa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon TAI terveydenhuollon potilastiedon arkistoon. Samoin julkinen sosiaalihuollon palveluntuottaja ei voi toistaiseksi liittyä potilastiedon arkiston käyttäjäksi. Syy tähän on pitkälti lainsäädännössä sillä sosiaalihuollon palvelut toteutetaan sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella, tämä tarkoittaa sitä, että palvelun aikana syntyvät potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon palvelu rekisteriin.

Tavoitetila on, että tulevaisuudessa lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa siten, että sosiaalihuollossa syntyvät potilastiedot voitaisiin tallentaa potilastiedon arkistoon.

Koko tiedotteen löydät tämän linkin takaa: https://www.kanta.fi/web/guest/ammattilaiset/tiedote/-/asset_publisher/HFU2lnkQbmnX/content/sosiaalihuollossa-syntyvi%C3%A4-potilastietoja-ei-voi-tallentaa-kanta-palveluihin-1

0