fbpx

Kelan Kanta-palvelu tiedottaa sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikedesta

Tiedotteen mukaan ostopalveluissa syntyvät asiakasasiakirjat tulee tallentaa palvelun tilanneen hyvinvointialueen rekisteriin Kanta-palvelussa. Tämän mahdollistaa asiakastietojärjestelmässä oleva rekisterinkäyttöoikeus toiminnallisuus. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että toimiessaan palveluntuottajana hyvinvointialueella yrityksen tulee tehdä tarvittavat toimintatapa muutokset, sen tulee liittyä Kanta-palvelu asiakkaaksi ja sen käytössä oleva asiakastietojärjestelmä tulee liittää Kanta-palveluun tuoreimmilla sosiaalihuollon 2. vaiheen toiminnallisuuksilla, joissa on mukana myös edellä mainittu rekisterinkäyttöoikeus. Tämä toiminnallisuus tulee ottaa käyttöön ennen 1.9.2024, joka on takaraja sosiaalihuollon palveluntuottajien liittymiselle sen tuottaessa palveluita hyvinvointialueelle.

Käytännössä rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa asiakastietojen sähköisen käsittelyn ja siirtämisen palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä ostopalvelutilanteissa, eli jatkossa ei ole tarpeen lähettää paperisia asiakaskoonteja tilaajataholle vaan kaikki kirjaukset tarkastellaan ja tallennetaan Kanta-palvelussa.

Tiedotteen pääset lukemaan oheisen linkin takaa: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tiedote/-/asset_publisher/HFU2lnkQbmnX/content/sosiaalihuollon-rekisterinkayttooikeus-sujuvoittaa-ostopalveluiss-syntyvien-asiakastietojen-kasittelya-tulevilla-hyvinvointialueilla