fbpx

Uusi asiakastietolaki voimaan 1.1.2024!

Uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024 ja tässä yhteydessä kumottiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu aiempi asiakastietolaki, eli laki (784/2021) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki (254/2015).

Uuteen lakiin pääset tutustumaan oheisen linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703

Sote arkeen liittyvänä huomiona se, että kannattaa päivittää esimerkiksi organisaation tietoturvasuunnitelma siten, että siinä viitataan kyseiseen lakiin. Samoin kannattaa tutustua lain sisältöön sekä Kanta-Palveluun liittymisen vinkkelistä, että myös sen osalta olisiko tarpeen päivittää omaa tietoturvasuunnitelmaa ja työkäytäntöjä muutoinkin lainsäädäntöä vastaavaksi. Esimerkiksi tietojenluovutuksien ja sote tiedon liikkumisen näkökulmasta. Samoin kaikki muut organisation asiakirjat kannattaa myös samassa yhteydessä päivittää ja tarkistaa, jos näissä on viitattu aiemmin voimassa olleeseen asiakastietolakiin tai sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettuun lakiin, jotka eivät enää ole voimassa. Asiakirjoihin liittyvän muutostyön lisäksi on tärkeää huolehtia myös henkilöstön osaamisen päivittämisestä, jotta tieto muutoksista jalkautuu samansisältöisenä kaikille.

Kelan Kanta-Palvelu yksikkö on tehnyt hyvän koonnin lakiin perustuvien siirtymäaikojen osalta: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/asiakastietolain-siirtymaajat-ja-vaiheistus . Tästä koonnista nostona se, mikä ei välttämättä pelkkää säädöstekstiä lukemalla nouse esille. Eli sosiaalihuolto ottaa Kanta-palvelut käyttöön siirtymäaikojen puitteissa siten, että julkiset sekä julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivat yksityisetpalveluntuottajat liittyvät Kantaan viimeistään 1.9.2024 ja puhtaasti omana tuotantona toteutettavien sosiaalipalveluiden osalta yksityisten palveluntuottajien liittymisvelvoite on 1.1.2026.

Samoin huomiona se, että Kantaan liittyminen ja varsinainen tietojen tallentaminen voi alkaa eri ajankohtana riippuen mistä sosiaalihuollon palvelutehtävästä on kysymys. Tietojen tallentamiseen on määrietty seuraavat siirtymäajat:

  1. Lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelutehtävässä syntyvät asiakirjat viimeistään liittymisvaiheesta alkaen (1.9.2024 / 1.1.2026)
  2. Lastensuojelun palvelutehtävässä ja koulukuraattorin palvelussa syntyvät asiakirjat viimeistään 1.3.2025
  3. Vammaispalvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2025
  4. Päihdehuollon palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.3.2026
  5. Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävässä syntyvät asiakasasiakirjat viimeistään 1.9.2026.