fbpx

E-opas Kirjaamisen käsikirja sosiaalihuoltoon

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
20€
Aloita

Sote-organisaatioilla tulee olla kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joihin koko työyhteisö sitoutuu. Näiden tueksi ja jalkauttamiseksi suositellaan organisaatiokohtaista työohjetta. Juuri sellaiseksi tämä asiakirja on suunniteltu. Käsikirja on tarkoitettu sote-alan organisaatioille arkeen jalkautettavaksi asiakirjaksi, joka ohjaa työntekijöitä hyvien kirjaamiskäytäntöjen osalta.

Usein haasteena asiakirjojen laatimisessa on alkuun pääseminen ja tuolloin tyhjän paperin syndrooma on ihan todellinen ongelma. Tässä asiakirjassa asioita on jo lähdetty työstämään ja asiakirjan eri kappaleisiin on tuotettu sisältöä jo valmiiksi. Näin organisaation on aina helpompi muokata asiakirjaa omaa toimintaa vastaavaksi hieman pienemmällä vaivalla, tai valmiit tekstit voi jättää sellaisiksi, jos ne tuntuvat omilta.

Käsikirja koostuu 8 kappaleesta, joita ovat mm:

  1. Eettisyys ja osallisuus kirjaamisissa
  2. Asiakaskeskeisyys kirjaamisissa
  3. Kirjaamisissa huomioitavat tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet
  4. Kirjaamisissa käytettävä kieli
  5. Kirjaaminen määrämuodossa