fbpx

Podcast: Omavalvontaohjelma

Tässä podcastissa Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela pohtivat lainsäädännön tuomia vaatimuksia omavalvontaohjelman rakentamisesta. Pohdimme, mikä on omavavontaohjelman perimmäinen tarkoitus, mitä sen rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon ja miten tämä kaikki nivoutuu hyvinvointialueella tehtävään valvontaan.

Laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tarkemmin sen 6 luvussa ja luvun 40§ säädetään mm. seuraavasti: “Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma”.

Omavalvontasuunnitelma on osa omavalvontaohjelmaa, joka on laajempi kuvaus siitä, miten palveluiden antaja varmistaa omassa toiminnassaan velvoitteiden ja toiminnan jatkuvuutta tukevien toimien toteuttamisen.

Heräsikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä, jos omavalvontaohjelma herätti kysymyksiä: heidi.ilmonen@sotetraining.fi