fbpx

Ulkoistamisen mahdollisuudet

Olen huomannut keskusteluissa kohtalaisen usein toistuvan ajatuksen siitä, ettei ulkoistaminen ole pienille yrityksille mahdollisuus, että yrityksen koon vuoksi täytyy vain parhaansa mukaan pärjätä ja tehdä vapaa-ajankin kustannuksella itsenäisesti ihan kaikki. Toki ulkoistaminen maksaa, se on selvää, mutta asiaa kannattaa aina puntaroida oman ajankäytön näkökulmasta. Miten varmistamme parhaiten jaksamisemme ja keskittymisen omaan ydintehtäväämme, joka tuo meille elantomme? Veisikö ulkoistaminen pois osan mieltämme painaneesta muistamisen taakasta, voisiko se tuoda vaikkapa varmuuden sen osalta, että teemme oikeita asioita, oikeaan aikaan, tai, että meillä on käytössä toimivat ja luotettavat laitteet? Usein nimittäin on niin, että ne tehtävät, jotka koemme välttämättömiksi pahoiksi, jotka teemme sitten, kun ehdimme, ovat juuri niitä, jotka ehdottomasti kannattaisi ainakin osittain ulkoistaa. Ne ovat niitä tehtäviä, joiden arvon kyllä ymmärrämme, ja haluamme niiden olevan kunnossa, mutta meillä ei vain ole aikaa paneutua niihin säännöllisesti.

Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla toimiminen vaatii alituista valppautta, erityisesti nyt, kun alalla tapahtuu muutoksia niin hyvinvointialue uudistuksen, kuin muidenkin lainsäädäntö muutoksien myötä. Sen lisäksi vanhat velvoitteet eivät suinkaan ole muuttuneet tai poistumassa, päinvastoin esimerkiksi toimiva ja säännöllinen omavalvonta korostuu entisestään valvonnan painopisteen kallistuessa enempi ja enempi omavalvonnan seurantaan. Onkin siis ymmärrettävää, ettei varsinaisina töinään muuta tekevän aika voi yksinkertaisesti riittää kehityksen ja byrokratian mukana pysymiseen. Silloin on järkevää antaa ammattilaisen olla apuna, jolloin voi luottaa siihen, että saa ajan tasalla olevaa apua.

Mitä apua ulkoistaminen sitten tuo?

  1. Kustannustehokkuus – Asioiden selvittämiseen, asiakirjojen laatimiseen ja asioiden varmistamiseen kulunut aika voidaan laskea aina euroissa, jos joku tekee sitä yrityksen sisällä, oman työn ohella. Ammattilainen hoitaa ongelman yleensä nopeammin, ennalta sovitun hinnoittelun mukaisesti.
  2. Keskittyminen siihen olennaiseen –  Aikaa säästyy siihen olennaiseen eli omien palveluiden tuottamiseen ja omiin asiakkaisiin.
  3. Tieto on rahaa – Sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä niihin kytkeytyvät erilaiset vaatimukset ovat valtavan laaja kokonaisuus, jossa uutta tietoa tulee jo yhden toimintavuoden aikana runsaasti. Osa kilpailukyvyn varmistamista on myös se, että yrityksellä on käytössä ajantasaisin tieto, sillä tieto on rahaa ja yrityksellä on aina uusin tieto käytettävissä.
  4. Turvallisuus – Kun antaa esimerkiksi tietosuoja ja tietoturva-asiat ammattilaisen hoidettavaksi, saa varmuuden siitä, että kaikkai tarvittavat asiakirjat ja arjen käytännöt vastaavat lainsäädäntöä ja vaatimuksia. Silloin energiaa jää omiin palveluihin enemmän.

Olemme panostaneet Saluksessa ja Sotetrainingissa nimenomaan ulkoistamisen mukanaan tuomiin erilaisiin mahdollisuuksin ja vaihtoehtoihin. Joustavien verkkokoulutuksien ja niihin hankittavien lisenssien osalta on mahdollista varmistaa niin uusien, kuin vanhojenkin työntekijöiden osaaminen. Tällöin myös ulkoiset koulutukset on helpompi istuttaa osaksi perehdytysprosessia, jolloin ne ovat käytettävissä juuri silloin, kun niitä todella tarvitsee. Näin yritys varmistaa osaamisen myös silloin, kun henkilöstön keskuudessa tapahtuu muutoksia.

Neuvontapalvelut puolestaan ovat tehokkaita sessioita, joissa yritys itse määrittää käytettävän ajan, jonka aikana pureudutaan käsillä olevaan haasteeseen. Dokumentointipalvelujen kautta on puolestaan mahdollista saada apua nimenomaisesti dokumenttien laadintaan, kuten vaikkapa tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Laatupäällikkö- palvelu ja tietosuojavastaavan apukäsi- palvelut ovat isompia kokonaisuuksia joiden avulla yritys voi varmistaa vaatimuksien ja kriteerien mukaisen toiminnan koko toimintavuodeksi. Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä mahdollisuutena ovat ELY-keskuksen asiantuntijapalvelut, joissa valtuutetun konsultin avulla yritys pääsee pureutumaan jopa 4 työpäivän aikana käsillä olevaan kehittämistarpeeseen. Saluksessa meidän osaamista on mahdollista hyödyntää tuottavuus ja digitalisaatio- kategoriassa, jonka alle menevät esimerkiksi sote-alan laatuun, digitalisaatioon ja tietosuojaan sekä tietoturvaan liittyvät näkökulmat.