fbpx

Tietosuoja on tärkeä kansalaistaito!

Näin tietosuojapäivänä ajattelin pohtia tietosuojaan liittyviä inhimillisiä tekijöitä ja sitä, kuinka tärkeästä taidosta tietosuojan osalta on kysymys. En tarkoita tällä sitä, että jokaisen kansalaisen täytyisi tuntea lainkiemurat juurta jaksain, vaan, että meidän jokaisen tulisi ymmärtää muutamia avainasioita sen osalta miten me voimme suojata niin omia, kuin muidenkin henkilötietoja. Mikä on sopivaa ja mikä taas ei ole sopivaa. Tämä on tärkeää sillä jokainen päivä on tietosuojapäivä, jokainen päivä on potentiaalinen päivä tietosuojan vaarantumiselle, joko tahattomasti tai tahallisesti.

Kansalaistaito on taito, jota jokainen kansalainen tarvitsee arkisten ja yllättävien tilanteiden varalle. Kansalaistaitoja on erilaisia, mutta ne kaikki liittyvät jollakin tavalla joko toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä, omien asioiden hoitamiseen ja huolehtimiseen tai elämän ja hyvinvoinnin suojelemiseen. Kehittyvä ja alati digitalisoituva yhteiskunta puolestaan edellyttää uusien tietojen ja taitojen hankkimista, sekä vanhojen päivittämistä. Arkemme linkittyy digitaalisiin ohjelmistoihin ja välineisiin, joissa hoidamme niin työ, kuin vapaa-aikaankin liittyviä asioita ja tämä nostaa tietosuojan yhdeksi nyky-yhteiskunnan kansalaistaidoksi.

Mitä tietosuoja sitten oikein on? Se on meidän jokaisen perusoikeus, joka turvaa oikeuksiamme silloin, kun henkilötietojamme kerätään, tallennetaan, käytetään, siirretään, luovutetaan, säilytetään, yhdistetään ja poistetaan. Kaikkeen tähän täytyy olla aina laillinen peruste tai sen pitää olla henkilön omaan lupaan perustuvaa.

Mitä henkilötieto sitten on? Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, josta henkilön voi tunnistaa, ei siis yksistään vaikkapa sotu tai täydellinen henkilötietorekisteri. Esimerkiksi etunimi ja sukunimi muodostavat jo henkilötiedon, tai jokin sellainen sanallinen tai kirjallinen kuvailu, josta henkilön voi kiistatta tunnistaa. Samoin esimerkiksi valokuvat, äänitiedostot, videot ja auton rekisterinumerot ovat henkilötietoja mikäli henkilö on niistä tunnistettavissa. Siksi ne tulee suojata / muokata esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettaessa, jos henkilö ei ole antanut suostumustaan henkilötiedon jakamiseen.

Mitä jokaisen yksityishenkilön tulisi huomioida tietosuojan osalta?

Tärkeintä on tuntea omat oikeutensa:

Toinen tärkeä seikka on tietää miten toimia jos joutuu tietoturvaloukkauksen uhriksi. Silloin ajalla on totisesti merkitystä, mitä nopeammin tilanteeseen reagoi sitä paremmin mahdolliset seuraukset voidaan minimioida. Tärkein alkutieto on se, mitä tietoja mahdollisesti on päätynyt vääriin.

Erityisen tärkeää nopea reagointi on tilanteissa, joissa epäillään seuraavien tietojen päätymistä vääriin käsiin:

Mikäli henkilötietojasi on vuotanut jonkin yrityksen / organisaation rekisteristä, sinun tulee saada tietää seuraavat seikat:

Henkilötietojen suojaamisessa myös meidän oma henkilökohtainen toimintamme on tärkeää. Tässä listaus asioista, joihin voimme itse vaikuttaa niin omien, kuin toistenkin henkilötietojen suojaamisen osalta: