fbpx

Kelan Kanta-palveluyksikkö julkaisi tiedotteen 8.12.2020. Tiedotteessa kerrotaan, että sosiaalihuollossa mahdollisesti syntyviä potilastietoja ei voi ainakaan toistaiseksi tallentaa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon TAI terveydenhuollon potilastiedon arkistoon. Samoin julkinen sosiaalihuollon palveluntuottaja ei voi toistaiseksi liittyä potilastiedon arkiston käyttäjäksi. Syy tähän on pitkälti lainsäädännössä, sillä sosiaalihuollon palvelut toteutetaan sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelun aikana syntyvät potilastiedot […]

Lue lisää >