fbpx

Osallistaminen ja asiakasosallisuus kirjaamisessa kuulostaa välillä jopa jatkuvalta jankkaamiselta. Sitä kyllä tuodaan esille niin laissa, kuin sotealan työmenetelmissä ja koulutuksissa. Asiakkaan toivotaan osallistuvan kirjauksien ja asiakasraporttien laadintaan ja tuomaan omaa osallisuuttaan sekä ääntään kuuluville. Mutta miten se käytännössä toteutetaan? Käsitys osallisuudesta syntyy keskustelussa työntekijöiden kanssa Väitän, että en ole ainoa, joka kyselee käytännön työvälineiden perään. […]

Lue lisää >

Järjestämme keskiviikkona 31. elokuuta 2022 klo 14 – 15 Facebook-liven aiheella “Kirjaamisen askelmerkit”. Tässä tunnin napakassa ja ilmaisessa webinaarissa käymme läpi keskeisimpiä seikkoja sosiaalihuollon kirjaamisesta; mitkä ovat kirjaajan ja yrityksien lähitulevaisuuteen liittyvät askelmerkit kirjaamisen osalta? Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta!

Lue lisää >

Miksi kirjaaminen puhuttaa edelleen? Mikä sosiaalialan kirjaamisessa on niin merkittävää, että se nostattaa tunteita pintaan kaikesta keskustelusta huolimatta? Järjestimme Kirjaamisen askelmerkit -webinaarin Facebookissa 31.8.2022. Voit katsoa ja kuunnella webinaarin tallenteena täältä! Asiakastietolaki astui voimaan vajaa vuosi sitten, loppuvuodesta 2021. Se tukee asiakkaan oikeutta tietoon, kannustaa asiakasta tuottamaan itse tietoa sekä vaalii asiakastiedon ajantasaisuutta ja laadukkuutta. […]

Lue lisää >

Ajattelin kirjoittaa pitkästä aikaa ajatuksiani Kanta-palveluun liittyen. Kanta ja siihen liittyvät vaatimukset yritysten näkökulmasta ovat yksi meidän keskeisimmistä osaamisalueistamme. Aiheeseen on sisältynyt runsaasti opiskeltavaa ja viime vuosina myös jo opitun tiedon päivittämistä. Painopisteet ja toimintamallit ovat nimittäin ajanoloon muuttuneet ja päivittyneet esimerkiksi marraskuussa 2021 voimaantulleen asiakastietolain myötä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784. Asiakastietolaki selkeytti asioita ja loi velvoitteen, jota […]

Lue lisää >

Tässä tekstissä tarkastelen sosiaalista mediaa itseilmaisun välineenä ja identiteetin muodostajana, sekä pohdin yleisesti mediakäyttäytymistä. Heittäydy mukaan pohtimaan! Sosiaalisen median muokattu identiteetti voidaan nähdä businessmaailmassa välttämättömyytenä. Sinun tulee esittää toisille vallan kahvassa oleville oma pätevyytesi ja osaamisesi sosiaalisen median profiilin kautta. Media on sinulle työkalu itsesi esittämistä varten. Voit valita edustavimmat ja vakuuttavimmat kuvat, kertoa itsestäsi […]

Lue lisää >