fbpx

Hyvä renki mutta huono isäntä Voisiko tekoäly kirjoittaa puolestani koko päivittäisraportin? Eikö koonti olisi helpointa jättää tekoälyn toimeksi, koska se niin nopeasti poimii asiakkaan kannalta olennaisen tiedon sieväksi raportiksi? Nopeasti kirjaukset kuntoon, vaikka parkkipaikalla lasta jääkiekkoharjoituksista odottaessa. Kuulostaa kyllä lupaavalta, aikaa säästyy, velvoitteet täyttyvät, asiat mielen päältä pois nopeasti ja kaikki ovat tyytyväisiä. Näinkö on? […]

Lue lisää >

Monet ovat saattaneet havaita keskustelun hiljentyneen sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen osalta, ja niin hiljenimme hieman mekin. Kuulimme nimittäin huhuja jo viime vuoden puolella, että hyvinvointialueet ovat toivoneet sosiaalihuollon siirtymäaikojen pidentämistä ja nyt vaikuttaa siltä, että asiakasitetolakia ollaan päivittämässä muun muassa tämän osalta. Mikä muuttuu? Sinänsä mikään ei siis ole virallisesti vielä muuttunut, asiakastietolaissa määritellyt siirtymäajat ovat […]

Lue lisää >

Uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024 ja tässä yhteydessä kumottiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu aiempi asiakastietolaki, eli laki (784/2021) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki (254/2015). Uuteen lakiin pääset tutustumaan oheisen linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703 Sote arkeen liittyvänä huomiona se, että kannattaa päivittää esimerkiksi organisaation tietoturvasuunnitelma siten, että siinä viitataan kyseiseen lakiin. Samoin kannattaa tutustua […]

Lue lisää >

Rakenteisen kirjaamisen käsite tuntuu olevan tänä päivänä kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden huulilla. Välillä joukossa vilisee myös käsite määrämuotoinen kirjaaminen, joka on rakenteisen kirjaamisen käsitteen synonyymi. THL:n yleinen suositus on käyttää muotoa rakenteinen kirjaaminen kuvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaa asiakas- ja potilastiedon kirjaamista ja tallentamista Kanta-palveluun. Rakenteinen kirjaaminen puhututtaa Miksi sitten rakenteinen kirjaaminen puhuttaa? Kyseessä […]

Lue lisää >

Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että leikkuri leikkaa myös yritysten kehittämiseen liittyvää tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskuksien yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan 1.1.2024 hallitusohjelman mukaisesti. Tällöin poistuvat niin KEHPA Konsultoinnit kuin koulutusmahdollisuudetkin. Me SoteTrainingilla emme jääneet kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan käärimme hihat ja pohdimme, miten voisimme kantaa oman kortemme kekoon, että yrityksillä ja yritysneuvojilla olisi […]

Lue lisää >

Tässä podcastissa Marjut ja Heidi pohtivat työyhteisön kirjaamisen kulmakiviä sekä yksittäisen kirjaajan roolia kirjaamisissa. Pohdimme myös, millaisista tekijöistä voitaisiin työyhteisössä rakentaa omannäköinen kirjaamisopas. Kuuntele podcast alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa vai mietityttääkö jokin? Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voisimme olla avuksi teidän yrityksellenne!

Lue lisää >

Tässä podcastissa liikkumme jälleen kirjaamisen äärellä ja keskitymme erityisesti asiakkaan osallisuuteen kirjaamisessa. Pohdimme tätä teemaa esimerkiksi seuraavien seitsemän kysymyksen avulla: Kuuntele jakso alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa tai jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan kirjaamisesta lisää ja katsotaan, kuinka voimme olla avuksi teidän yritykselle!

Lue lisää >

Mikä lastensuojelun kirjaamisessa muuttuu Kanta-palveluun liityttäessä? Kuinka kirjaajan oma asenne näkyy kirjauksissa?

Lue lisää >

Tuoreimmassa Sotelinjalla-podcastissamme keskustelemme kirjaamisen laadusta ja erityisesti sen arvioinnista. Kirjaamisen laadun seuraaminen on jokaisen yrityksen ja organisaation vastuulla jo lainsäädännönkin puitteissa ja se onkin selvästi noussut esille esimerkiksi valvontakäynneillä. Tule siis kuulemaan millaisia teemoja me olemme nostaneet kehittämäämme arviointimalliin mukaan kirjaamisen laadun osalta.

Lue lisää >

Osallistaminen ja asiakasosallisuus kirjaamisessa kuulostaa välillä jopa jatkuvalta jankkaamiselta. Sitä kyllä tuodaan esille niin laissa, kuin sotealan työmenetelmissä ja koulutuksissa. Asiakkaan toivotaan osallistuvan kirjauksien ja asiakasraporttien laadintaan ja tuomaan omaa osallisuuttaan sekä ääntään kuuluville. Mutta miten se käytännössä toteutetaan? Käsitys osallisuudesta syntyy keskustelussa työntekijöiden kanssa Väitän, että en ole ainoa, joka kyselee käytännön työvälineiden perään. […]

Lue lisää >