fbpx

Starttaamme podcast sarjan, jossa pureudumme sote-alan kyberhygienia käytäntöihin, jotka ovat tärkeitä jokaiselle organisaatiolle, jotta pystytään varmistamaan perustason turvallisuus ja toiminnan häiriötön jatkuvuus. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että NIS2 direktiivi eli EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö astuu voimaan lokakuussa. Siinä säädetään oikeudellisista toimenpiteistä kyberturvallisuuden yleisen tason parantamiseksi EU:ssa. Laki koskee erityisesti kriittisiä ja huoltovarmuuden kannalta […]

Lue lisää >

Monet ovat saattaneet havaita keskustelun hiljentyneen sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen osalta, ja niin hiljenimme hieman mekin. Kuulimme nimittäin huhuja jo viime vuoden puolella, että hyvinvointialueet ovat toivoneet sosiaalihuollon siirtymäaikojen pidentämistä ja nyt vaikuttaa siltä, että asiakasitetolakia ollaan päivittämässä muun muassa tämän osalta. Mikä muuttuu? Sinänsä mikään ei siis ole virallisesti vielä muuttunut, asiakastietolaissa määritellyt siirtymäajat ovat […]

Lue lisää >

Uusi asiakastietolaki astui voimaan 1.1.2024 ja tässä yhteydessä kumottiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu aiempi asiakastietolaki, eli laki (784/2021) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki (254/2015). Uuteen lakiin pääset tutustumaan oheisen linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703 Sote arkeen liittyvänä huomiona se, että kannattaa päivittää esimerkiksi organisaation tietoturvasuunnitelma siten, että siinä viitataan kyseiseen lakiin. Samoin kannattaa tutustua […]

Lue lisää >

Keitä me olemme, mitä osaamme? Yrityksemme Salus Qualitas Consulting Oy/SoteTraining on toiminut reilun kymmenen vuoden ajan ohjaten ja neuvoen sote-alan yksityisiä yrittäjiä. Meillä on vahvaa osaamista sote-alan byrokratiaan, erityisesti viranomaisvalvontaan, vaatimuksenmukaisiin asiakirjoihin, tietosuojaan ja sote-alan tietojärjestelmiin liittyen. Sote-alan tietojärjestelmien kautta myös Kanta-palveluun liittyvät vaatimukset ja kirjaamiseen liittyvä seikat ovat tulleet tutuiksi. Olemme tehneet yhteistyötä eri […]

Lue lisää >

Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, että leikkuri leikkaa myös yritysten kehittämiseen liittyvää tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskuksien yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan 1.1.2024 hallitusohjelman mukaisesti. Tällöin poistuvat niin KEHPA Konsultoinnit kuin koulutusmahdollisuudetkin. Me SoteTrainingilla emme jääneet kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan käärimme hihat ja pohdimme, miten voisimme kantaa oman kortemme kekoon, että yrityksillä ja yritysneuvojilla olisi […]

Lue lisää >

Tässä podcastissa liikkumme jälleen kirjaamisen äärellä ja keskitymme erityisesti asiakkaan osallisuuteen kirjaamisessa. Pohdimme tätä teemaa esimerkiksi seuraavien seitsemän kysymyksen avulla: Kuuntele jakso alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa tai jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan kirjaamisesta lisää ja katsotaan, kuinka voimme olla avuksi teidän yritykselle!

Lue lisää >

Mikä on omavavontaohjelman perimmäinen tarkoitus, mitä sen rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon ja miten tämä kaikki nivoutuu hyvinvointialueella tehtävään valvontaan?

Lue lisää >

Pitääkö kaikkien sote-alan palveluntarjoajien liittyä Kanta-palvelun asiakkaaksi ja millaisella järjestelmällä? Miten Kanta-palveluun liitytään?

Lue lisää >

Mistä sote-alan yrittäjän kannattaa olla tietoinen vuonna 2023?

Lue lisää >

Sote-ala on yksi niistä kriittisistä toimialoista, joissa tietoturvan ja tietosuojan kokonaisvaltainen hallinta on äärimmäisen tärkeää. Asiakas- ja potilastiedot ovat sote-alan yrityksen arvokkainta omaisuutta, josta valitettavasti myös kyberrikolliset ovat kiinnostuneita. Yrityksen koolla ei tässä kohtaan ole merkitystä – niin isot kuin pienetkin organisaatiot ovat päätyneet ja tulevat päätymään kyberrikollisten kohteiksi. Varaudu ajoissa Tämän vuoksi varautuminen, riskien […]

Lue lisää >