fbpx

Tässä minipodcast sarjan kolmannessa jaksossa annan vinkkejä siihen millaisia näkökulmia kannattaa huomioida organisaation käytössä olevan / olevien viestintäverkon ja tietojärjestelmien suojaamisessa. Suojaamisessa kannattaa huomioida ja pohtia niin verkon, järjestelmien, kuin laitteidenkin sisäistäkäyttöä ja niihin kohdistuvia mahdollisia ulkopuolisia uhkia. Tässä apuna toimii organisaatioon laadittu riskiarviointi ja varsinainen varautuminen. Podcastiin pääsetä tästä:

Lue lisää >

Tässä sarjan toisessa osassa kerron esimerkkejä siitä mitä sote-alan kriittinen omaisuus esimerkiksi voisi olla. Kannustan kuitenkin jokaisen organisaation pohtivan oman toimintansa osalta seuraavia kysymyksiä, kriittisen omaisuuden osalta. 1. Minkä omaisuuden puuttuminen vaikuttaisi merkittävästi palveluidemme tuottamiseen?2. Mikä voisi olla sellaista omaisuutta, jonka päätyminen vääriin käsiin voisi aiheuttaa haittaa, jopa maineriskiä toiminnallemme?3. Millaisen omaisuuden puuttuminen voisi vaikuttaa […]

Lue lisää >

Jokaisen sote-alan yrityksen ja organisaation on hyvä varmistaa oman toiminnan osalta hyvien perustason tietoturvakäytäntöjen toteutuminen. Tämä auttaa niin henkilötietojen suojaamisessa, kuin myös toiminnan häiriöttömän jatkumisen varmistamisessa. Tässä minipodcast sarjan ensimmäisessä osassa kerron millaisin asiakirjoin tätä ohjeistamista sote-alalla olisi hyvä tehdä. Asiakirjojen lisäksi ohjeistamista on hyvä tehdä aina myös kasvotusten, henkilöstöpalavereissa ja muunlaisia viestintäkanavia käyttäen. Samoin […]

Lue lisää >

Starttaamme podcast sarjan, jossa pureudumme sote-alan kyberhygienia käytäntöihin, jotka ovat tärkeitä jokaiselle organisaatiolle, jotta pystytään varmistamaan perustason turvallisuus ja toiminnan häiriötön jatkuvuus. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että NIS2 direktiivi eli EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö astuu voimaan lokakuussa. Siinä säädetään oikeudellisista toimenpiteistä kyberturvallisuuden yleisen tason parantamiseksi EU:ssa. Laki koskee erityisesti kriittisiä ja huoltovarmuuden kannalta […]

Lue lisää >

Mikä tietoturvasuunnitelma? Tässä podcast jaksossa keskustelemme tietoturvasuunnitelmasta, miten se on tullut esille viranomaistarkastuksissa, keneltä se vaaditaan, miten se linkittyy Kanta-palveluun, miten se tulisi nivoutua yrityksen arkeen, millaista sisältöä suunnitelmaan olisi hyvä tuottaa?

Lue lisää >

Tässä podcastissa Marjut ja Heidi pohtivat työyhteisön kirjaamisen kulmakiviä sekä yksittäisen kirjaajan roolia kirjaamisissa. Pohdimme myös, millaisista tekijöistä voitaisiin työyhteisössä rakentaa omannäköinen kirjaamisopas. Kuuntele podcast alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa vai mietityttääkö jokin? Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, kuinka voisimme olla avuksi teidän yrityksellenne!

Lue lisää >

Tässä podcastissa liikkumme jälleen kirjaamisen äärellä ja keskitymme erityisesti asiakkaan osallisuuteen kirjaamisessa. Pohdimme tätä teemaa esimerkiksi seuraavien seitsemän kysymyksen avulla: Kuuntele jakso alta Soundcloudista tai Spotifysta! Apua kirjaamiseen? Tarvitsetko apua kirjaamiseen liittyvissä asioissa tai jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan kirjaamisesta lisää ja katsotaan, kuinka voimme olla avuksi teidän yritykselle!

Lue lisää >

Mikä on omavavontaohjelman perimmäinen tarkoitus, mitä sen rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon ja miten tämä kaikki nivoutuu hyvinvointialueella tehtävään valvontaan?

Lue lisää >

Pitääkö kaikkien sote-alan palveluntarjoajien liittyä Kanta-palvelun asiakkaaksi ja millaisella järjestelmällä? Miten Kanta-palveluun liitytään?

Lue lisää >

Mikä lastensuojelun kirjaamisessa muuttuu Kanta-palveluun liityttäessä? Kuinka kirjaajan oma asenne näkyy kirjauksissa?

Lue lisää >